Tranzacții imobiliare/Construire

Asigurăm tot repertoriul de servicii juridice necesare în activitatea curentă a unei companii
  • Evaluarea istoricului de proprietate și a titlului de proprietate, asistarea la transferul și înregistrarea proprietăților imobiliare (terenuri din diferite categorii de folosință, construcții rezidențiale, comerciale, industriale), în cartea funciară și în rolul fiscal;
  • Constituirea de ipoteci, alte garanții, limitări, interdicții, drepturi reale imobiliare (superficie, servitute, uzufruct), drepturi de preemțiune legală sau convențională, drepturi de opțiune;
  • Evaluarea regimului juridic și urbanistic al proprietăților pentru identificarea posibilităților de dezvoltare ale proprietății împreună cu urbaniștii și arhitecții clientului;
  • Managementul relației clientului cu autoritățile, specialiștii (proiectanți, structuriști, arhitecți, executanți de lucrări de construire, diriginte de șantier, designer/executanții de lucrări decorative și de interior, integratori de echipamente etc.), beneficiarii finali, alții decât dezvoltatorul, notarii, finanțatorii etc.;
  • Contracte privind transferul bunurilor viitoare, antecontracte, promisiuni bilaterale de vânzare/de ipotecare, contracte de arendă și închiriere imobile pentru folosință rezidențială, comercială, industrială, profesională, contracte de concesiune;
  • Aspecte privind impozitul cu privire la terenuri și clădiri și la taxarea terenurilor concesionate;
  • Asistare la solicitarea și obținerea certificatelor, avizelor, autorizațiilor necesare dezvoltărilor imobiliare noi, a modernizării, extinderii, restructurării, supraetajării unor clădiri existente etc;
  • Constituirea de asociații de proprietari și asigurarea asistenței juridice curente organelor acestora și/sau administratorului;
  • Reprezentarea în litigii pentru dobândirea/protecția dreptului de proprietate și a altor drepturi reale imobiliare cu privire la terenuri/clădiri/amenajări/ameliorațiuni, inclusiv grănițuiri, evacuări, recuperări chirii/despăgubiri aduse proprietății, urmărirea silită imobiliară (vânzarea silită imobiliară), executarea contractelor de ipotecă;
  • Asistare cu privire la înscrierea, modificare și radierea avizelor privind ipoteci imobiliare, contracte de cesiune de creanță, etc., în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) și la înregistrarea și radierea notărilor de acte juridice și împrejurări de fapt în Cartea Funciară.