Litigii și arbitraje

Asigurăm tot repertoriul de servicii juridice necesare în activitatea curentă a unei companii
 • Informare despre procedura referitoare la disputele civile (inclusiv cele comerciale), administrative, de dreptul muncii, fiscale. Procedura prealabilă și procedura judiciară specifică;
 • Discutarea și stabilirea strategiei și conduitei prealabile declanșării procedurii prealabile/judiciare;
 • Jurisdicție, clauze de alegere a jurisdicției în contracte, prescripție, decădere;
 • Proceduri speciale civile (ordonanțe președințiale, măsuri asiguratorii, ordonanțe de plată, evacuări, drepturi dobândite în temeiul uzucapiunii, cereri cu valoare redusă, cereri posesorii, oferte de plată, partaj) și proceduri speciale administrative/fiscale (suspendare în temeiul art. 14 și art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004);
 • Problematica timbraj – cereri de ajutor public judiciar/de scutire sau reducere a taxelor de timbru;
 • Elaborare cereri de chemare în judecată, formulare întâmpinare și, dacă e cazul, cerere reconvențională în răspuns la o cerere de chemare în judecată, elaborare răspunsuri la întâmpinări, elaborare diverse cereri cu specific procedural, declarare căi de atac ordinare și extraordinare și motivarea acestora, invocare și susținere excepții de neconstituționalitate, elaborare solicitări pentru sesizarea pronunțării de hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, elaborare solicitări pentru sesizarea C.J.U.E;
 • Administrare de dovezi, probațiune, asistență cu privire la solicitarea și elaborarea expertizelor judiciare, evaluare și clarificare/criticare raport de expertiză; asistență în desemnarea experților parte; problematica specifică a probațiunii în litigiile referitoare la răspunderea profesională a cadrelor medicale și în domeniile în care nu există experți judiciari; problematica costurilor procesului;
 • Managementul fiecărui caz individual și a unor portofolii de litigii;
 • Punerea în executare a hotărârilor judecătorești – asistență, consiliere, reprezentare, menținerea relației cu executorul judecătoresc până la încetarea executării; formulare contestații împotriva executării silite și a actelor de executare, exercitarea căilor de atac; solicitări de încetare a executării silite; adresarea de cereri executorului judecătoresc cu privire la anumite aspecte particulare privind executările silite în derulare;
 • Asistență, consiliere și reprezentare cu privire la orice litigii din domeniul contravențional, civil, protecția consumatorului, administrativ, fiscal, muncii (răspundere disciplinară – sancțiuni disciplinare și răspundere civilă/patrimonială, pretenții salariale și de altă natură), pensii (pensie publică, pensie administrată privat, pensie facultativă), asigurări sociale, insolvență, proprietate publică și privată, recuperări de creanțe (litigii de drept comun, ordonanțe de plată, somație europeană de plată), asigurări de viață, protecția mediului, etc.;
 • Asistență și reprezentare în proceduri prealabile (mediere/conciliere);
 • Asistență și elaborare cereri/petiții ce se adresează Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO);
 • Asistență și elaborare de solicitări către instanțele naționale pentru a li se solicita sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (C.J.U.E.) pentru a pronunța o hotărâre prealabilă cu privire la interpretarea dreptului european.