Contencios Fiscal

Asigurăm tot repertoriul de servicii juridice necesare în activitatea curentă a unei companii
 • Identificarea și evaluarea impactului fiscal al diverselor clauze din contractele uzuale/curente sau al diverselor practici de promovare utilizate;
 • Pregătirea controalelor și inspecțiilor fiscale anunțate de A.N.A.F. sau structurile subordonate acesteia și asistarea clientului în relația cu inspectorii fiscali; elaborarea de solicitări și cereri/plângeri pe durata inspecției fiscale;
 • Reprezentarea în cadrul audierii prealabile emiterii raportului final de inspecție fiscală;
 • Elaborarea contestației administrative și, atunci când e cazul, susținerea acesteia; Elaborarea acțiunii în contencios administrativ;
 • Inițierea procedurilor judiciare de control al actelor administrativ-fiscale din procedura administrativă și reprezentarea în cadrul litigiilor fiscale;
 • Asistarea cu privire la problematica sechestrelor fiscale asiguratorii și la încetarea/ridicarea acestora;
 • Elaborarea de opinii legale cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor normative cu impact fiscal, la aplicarea hotărârilor C.J.U.E. în domeniul fiscal;
 • Asistență și reprezentare cu privire la problematica obligațiilor fiscale față de Administrația fondului pentru mediu și anularea actelor fiscale emise de această autoritate;
 • Asistență și reprezentare cu privire la problematica obligațiilor fiscale față de autoritățile locale (impozite pe terenuri și clădiri, taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate etc.) și anularea actelor fiscale emise de autoritățile locale;
 • Cooperarea cu specialiștii financiari, consultanții fiscali și contabilii cu privire la impactul fiscal al unor prevederi de natură fiscală asupra activității curente sau asupra unor operațiuni;
 • Inițierea procedurilor judiciare pentru anularea actelor administrative fiscal emise de ANAF sau structuri din subordinea acesteia precum și pentru recuperarea creanțelor fiscal deținute în relația cu statul (rambursări/restituire de taxe).