Punem în valoare abilitățile fiecărui avocat al echipei

Folosind inteligent experiența fiecărui membru al echipei de avocați și colaboratori ai PPA Legal, reușim să alocăm resursele necesare fiecărui proiect și să susținem activitatea partenerilor societății. Fiecare dintre cei trei avocați parteneri implicați în coordonarea operațiunilor și proiectelor clienților noștri are cel puțin 20 de ani de practică profesională multidisciplinară. Experiența managerială comună ne ajută să punem în valoare toate abilitățile și specializările fiecărui avocat al echipei și să folosim eficient resursele profesionale pentru a rezolva promp și eficient toate mandatele și solicitările clienților noștri.

Colaborăm permanent cu specialiști din numeroase arii de practică (notari, experți tehnici și contabili, auditori financiari, consultanți fiscali, executori judecătorești, practicieni în insolvență, mediatori etc.), precum și cu avocați din alte barouri și jurisdicții.

Avocați asociați

RADU PROTOPOPESCU

Avocat coordonator (Managing partner)

 

Absolvent al Facultății de Drept a Universității București (promoția 1998)

Membru al Baroului București din 1998

Limbi străine: Engleză, Franceză, Italiană

 

Specializări principale:

Proceduri judiciare (litigii) – contencios administrativ/fiscal, civil (muncă, recuperări creanțe) și constituțional; Drept imobiliar (transfer de proprietăți – vânzare/donare/constituire de drepturi reale imobiliare – servitute, uzufruct, superficie, urbanism și construire, asistare continuă pentru inițierea, derularea și finalizarea de proiecte de dezvoltare imobiliară – rezidențial/industrial); Contracte comerciale specifice activităților curente în arii diverse de activitate (retail, asigurări, producție); Asigurări și pensii private (asigurări de viață, pensii private facultative/obligatorii, unit-linked etc.); Reorganizări de societăți/achiziții de control prin cesiuni de acțiuni sau părți sociale.

ADRIANA PUȘCAȘ

Avocat asociat

 

Absolventă a Facultății de Drept a Universității București (promoția 1995)

Membră a Baroului București din 1996

Limbi străine: Engleză

Cursuri și specializări: Curs de mediator autorizat

 

Specializări principale:

Drept societar și dreptul afacerilor; Fuziuni și Achiziții; Contencios fiscal; Dreptul muncii și securității sociale; Contracte; Comercializarea produselor și serviciilor; Proceduri judiciare (litigii) din sfera contenciosului administrativ (contravenții, urbanism, construcții, autorizații etc.) și cea a contenciosului fiscal, din sfera civilă (derivate dintr-o gamă variată de raporturi juridice civile între particulari și/sau între profesioniști, inclusiv recuperări de creanțe), precum și din cea a muncii și asigurărilor sociale (pensii).

ANA-MARIA HRIȚUC

Avocat asociat

 

Absolventă a Facultății de Drept a Universității Titu Maiorescu (promoția 2000)

Membră a Baroului București din 2001

Limbi străine: Engleză, Greacă, Franceză

 

Specializări principale:

Dreptul muncii și securității sociale; Drept societar (înființări societăți, modificări ale actelor constitutive, înregistrări în Registrul Comerțului, conformitate în relația cu Registrul Comerțului); Asigurări generale de bunuri; Protecția consumatorilor; Protecția datelor cu caracter personal; Proprietate intelectuală.

Avocați colaboratori și în relație de conlucrare profesională

MIHAIL CORNEL OANCEA (membru al Baroului București din 2000)

ANDREEA-IOANA POPA (membră a Baroului București din 2004)

ELENA-DIANA OPREA (membră a Baroului București din 2005)

ANDREEA-MIHAELA BOGDAN (membră a Baroului București din 2019)