Dreptul muncii

Asigurăm tot repertoriul de servicii juridice necesare în activitatea curentă a unei companii
 • Recrutare și selectare;
 • Termeni și condiții privind ofertele de muncă/contractele de muncă/fișele de post. Încheierea contractului de muncă și înregistrarea acestuia. Contracte pe durată determinată/nedeterminată, part time/normă întreagă/zilieri, program flexibil, ture, muncă în timpul weekend-ului și în timpul sărbătorilor legale, telemuncă etc.;
 • Încetare contract de muncă. Demisie, acord, concediere individuală/colectivă. Suspendare contract de muncă;
 • Detașare, delegare, mobilitate, salariați internaționali;
 • Problematica referitoare la înregistrările în Revisal;
 • Regulament intern, cod de conduită, organizare/reorganizare internă, evaluare proceduri de lucru, modificări; instruiri interne/comunicări interne pentru informarea salariaților;
 • Formare profesională – planificare, organizare, concedii specifice;
 • Salariați temporari, contracte cu agenții de muncă temporară;
 • Elementele constitutive ale salariului. Beneficii pentru salariați;
 • Discriminare și hărțuire, victimizare, whistleblowing;
 • Sănătate și securitate în muncă. Medicina muncii. Concedii pentru incapacitate de muncă și boli profesionale. Salariați cu dizabilități;
 • Salariați părinți. Drepturi cu privire la creșterea, îngrijirea și supravegherea copilului. Protecția maternității;
 • Protecția datelor personale în relațiile de muncă;
 • Conduita și răspunderea disciplinară. Procedura disciplinară, probațiune, abateri și sancționare;
 • Fraude, monitorizare și supraveghere la locul de muncă. Decontare avansuri/cheltuieli. Răspundere materială;
 • Contracte de management în relația cu directorii executivi;
 • Problematica referitoare la obiectivele de performanță și la bonusurile pentru performanță;
 • Clauze de confidențialitate, de non-concurență, de mobilitate etc;
 • Transferul salariaților în cazul transferului de întreprinderi;
 • Smart working: munca la domiciliu și telemunca;
 • Impozite și contribuții sociale pentru veniturile și beneficiile plătite salariaților;
 • Negocieri colective. Contracte colective de muncă;
 • Planuri de retragere voluntară. Încetarea contractelor de muncă prin acord;
 • Concedieri nelegale – remedii;
 • Litigii de muncă și litigii referitoare la pensii. Asistare și reprezentare pe perioada prealabilă sesizării instanțelor (conciliere/mediere) și în timpul procedurilor judiciare;
 • Organizare sesiuni de training/instruire pentru personalul cu funcții de conducere (executivi) cu privire la o varietate de aspecte privind dreptul muncii și securității sociale, în funcție de particularitățile organizației solicitante și de nevoile acesteia;
 • Asistență cu privire la salarizare (elemente constitutive, avantaje, beneficii), recuperare despăgubiri, deconturi, popriri;
 • Asigurarea , în calitate de consultanți externi specializați în dreptul muncii, de asistență cu privire la negocierea și încheierea contractelor individuale de muncă, cu privire la modificarea, suspendarea și încetarea acestor contracte, precum și pe parcursul concilierii/medierii disputelor de dreptul muncii și pe parcursul procedurilor disciplinare;
 • Asistență cu privire la angajarea/detașarea salariaților din UE/SEE și a celor non-UE/SEE. Imigrație si obligații angajatori/beneficiari de lucrări/servicii în relația cu Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI).