Drept societar

Asigurăm tot repertoriul de servicii juridice necesare în activitatea curentă a unei companii
 • Alegerea formei legale și de organizare a entității;
 • Înființare societăți/PFA/întreprinderi individuale (deschiderea conturilor bancare pentru depunerea capitalului social; rezervarea denumirii; servicii de domiciliere a sediului social; asistență în găsirea și închirierea unui sediu principal/secundar; redactarea proiectelor de acte constitutive și a altor documente necesare pentru înființare (declarații, contracte, adeverințe); completarea documentelor și formularelor oficiale necesare pentru înființare, precum și transmiterea lor către registrele specifice; transformarea conturilor de capital social în conturi curente și deschiderea altor conturi bancare;
 • Constituirea de asociații, fundații, cooperative agricole și modificarea documentelor constitutive;
 • Deschiderea/închiderea de puncte de lucru;
 • Structura capitalului social (patrimoniului) – creșterea/diminuarea capitalului social; drepturi de preempțiune/de preferință; alocare prime de emisiune; clauze de retragere forțată a acționarilor minoritari la prețul plătit acționarului majoritar de către un terț/retragere cu plata prețului acțiunilor de către acționarul majoritar; pregătirea Ofertelor Publice Inițiale (listare la bursă);
 • Modificări ale actelor constitutive/articolelor din statut și schimbarea autorizărilor inițiale;
 • Proceduri de votare. Structura de votare și protejarea drepturilor de vot;
 • Acționari majoritari și minoritari. Controlul acționarilor;
 • Beneficiari reali și obligația de informare;
 • Managementul societății – sisteme de conducere pe un nivel sau două niveluri;
 • Limitări în atribuțiile administratorilor/directorilor. Pachete de beneficii pentru administratori/directori executivi;
 • Protecția acționarilor și protecția creditorilor;
 • Răspunderea corporativă. Răspunderea acționarilor și a administratorilor/directorilor;
 • Fuziuni, divizări și achiziții de părți sociale/acțiuni. Tranzacții de tip private equity;
 • Obligația de diligență și obligația de loialitate. Tranzacții self-dealing. Tranzacții cu părți afiliate;
 • Cesiuni de părți sociale/acțiuni. Cesiuni de afaceri;
 • Obținerea de autorizări prealabile sau post înființare pentru societățile din sectoare specifice (servicii financiare, asigurări, domeniul alimentar, farmaceutic etc)
 • Împrumuturi de la acționari/asociați. Conversie împrumuturi/finanțări;
 • Participarea la adunările generale (AGA) în numele acționarilor/asociaților;
 • Redactarea și organizarea documentației legale pentru adunările generale ale acționarilor, ședințele Consiliului de Administrație, ale Consiliului de Supraveghere și a altor organe si comisii specifice; asistență la înființarea și menținerea registrelor asociaților/acționarilor, inclusive înregistrări în acestea;
 • Apărarea în dispute de drept corporativ sau formularea de plângeri/inițierea de proceduri alternative/judiciare cu privire la drepturi și obligații specific ariei dreptului societar;
 • Gestionarea oricăror probleme ale societăților listate/nelistate, întreprinderilor publice, asociațiilor și/ori fundațiilor, cooperativelor;
 • Constituirea de organisme de plasament colectiv sub forma fondurilor de investiții fără personalitate juridică.