Contracte

Asigurăm tot repertoriul de servicii juridice necesare în activitatea curentă a unei companii
De la contracte simple care se încheie zilnic la nivelul oricărei societăți până la oferte sofisticate, la contracte de proiectare și construire, la contracte de finanțare și de constituire de ipoteci/alte garanții și până la cele de furnizare de bunuri, toate contractele presupun, pe lângă un bun management al clauzelor acestora, dar și al anexelor lor, și o bună înțelegere a specificului activității principale și a industriei în care activează părțile contractante.

Abordarea practică, centrată pe client și industria în care acesta activează, este unica abordare care determină elaborarea unor contracte eficiente, echilibrate, de calitate și apte să fie executate de către părți.

Asigurăm asistență la conceperea, modificarea, ajustarea, revizuirea, verificarea și negocierea oricăror clauze din contracte și oricăror tipuri de contracte:

 • de furnizare de produse;
 • de comercializare/vânzare de produse;
 • de distribuție de produse;
 • de vânzare de bunuri imobiliare, de constituire de drepturi reale cu privire la acestea și de ipotecă;
 • de muncă și de management, inclusiv clauze specifice acestora (confidențialitate, neconcurență, neracolare, mobilitate, formare profesională); alte contracte sau aranjamente specifice relațiilor de muncă (de ucenicie, de practică, de adaptare profesională, de punere la dispoziție de personal de către agenții temporari de muncă);
 • de închiriere rezidențială/industrială/comercială și de arendă;
 • de proiectare, de antrepriză/de execuție de lucrări, de management al proiectelor de consultanță și de prestări servicii;
 • termeni și condiții generale pentru site-uri și platforme de vânzare online;
 • de finanțare (împrumut) bancară sau non-bancară; de acordare de facilități de credit;
 • de constituire de garanții;
 • de mandat, de fiducie, de agenție, de comision și orice alte contracte de intermediere;
 • de constituire de societăți civile, de asociații/fundații, de cooperative agricole;
 • de donație/dar manual/sponsorizare;
 • de transfer de drepturi de proprietate intelectuală;
 • de achiziții publice, de concesiune;
 • de cesiune de acțiuni/părți sociale, de transfer de întreprindere;
 • de transfer al responsabilității privind obligațiile legale de reciclare și valorificare a deșeurilor;
 • alte tipuri de contracte din sfera serviciilor financiare (asigurări, servicii de investiții financiare, de plasamente private, de administrare de portofolii de valori mobiliare, de cesiune de portofolii de creanțe, de cesiune a unor creanțe/contracte etc.); înțelegeri (convenții) accesorii în legătură cu contractele referitoare la proprietatea intelectuală, sănătate și securitate în muncă, prelucrarea datelor personale, confidențialitate etc.